1. Arı Sütü Üreticileri Toplantısı Sonuç Raporu

“1. ARI SÜTÜ ÜRETİCİLERİ TOPLANTISI” SONUÇ RAPORU

1. Arı Sütü Üreticileri Toplantısı, 8 Aralık 2019 tarihinde, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinden 40 arı sütü üreticisinin katılımıyla, 9:30 – 17:00 saatleri arasında, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda, üreticilerin tecrübelerini ve bilgilerini birbirleriyle paylaşımı şeklinde yapılmıştır.

Açılış konuşması ve moderatörlüğünü arı sütü üreticisi Kenan GİŞAN’ın yaptığı toplantıda;

Ülkemizin arı sütü üretim ve tüketim durumu

İşletme ve ülke olarak, üretim miktarımızın yeterli olup olmadığı

Kovan başı üretilen arı sütü miktarının arttırmak mümkün mü?

Arılarımızın arı sütü üretimine uygunluğu

Arı sütü üretim yöntemimizin doğruluğu

Transfer edilen kurtçuk büyüklüğünün arı sütü verimine etkileri

Takviye ürünlerin (şurup, polen, polen hamuru, protein, kek) faydasının olup olmadığı

Kovan boyut ve modellerinin üretime etkileri

Ana arı ızgarasının plastik veya metal olması

Arı sütü çıtalarında kullanılan plastik şeritlerin uygunluğu ve standart olması

Toptan ve perakende arı sütü piyasası

Sözleşmeli üretim modelinin üreticiye faydalı olup olmadığı

Değeri yeni anlaşılan ana arı larvalarının piyasadaki durumu

Arı sütü ambalajları ve standart olmalarının üreticiye faydaları

Arı sütünün kargo için hazırlanması,

Konuları görüşülüp, katılımcılar tarafından tartışılmış ve katılımcıların katkıları derlenerek aşağıdaki özet hazırlanmıştır.

Kovan sayısı bakımından Dünya’da en üst sıralarda yer alan ülkemiz arıcılığının, ülke arı sütü tüketiminin sadece %10’luk kısmını üretip, her yıl 15 000 ile 20 000 kilo arı sütünün ithal ediliyor olması arıcılığımız adına üzüntü vericidir.

Arı sütü üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelere bakıldığında, üretim miktarımızın yeterli olmadığı ve kovan başı arı sütü üretim miktarımızın arttırılması gerekliliği tespit edilmiştir.

Üreticilerimizin, arı sütü üretiminde ilk sıralarda yer alan ülke üretimlerine ulaşabilmesi için, arı sütü yönünden ıslah edilmiş ana arıya ihtiyaç olduğu, üreticilerin bu ihtiyaçlarını yurt dışından ana arı getirtmek yerine, arı gen kaynağı bakımında zengin olan ülkemiz arılarının ıslahı yapılarak karşılanmasının daha doğru olacağı tespiti yapılarak, arı sütü üreticilerinin ihtiyacı olan arı sütü üretim potansiyeli yüksek arı hatlarının oluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ıslah amaçlı kurulmuş Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine konunun iletilerek, takip edilmesinin faydalı olabileceği görüşüne varılmıştır.

Üreticilerimizin kullandığı arı genetiğine ve besleme alışkanlıklarımıza bakıldığında arı sütü üretim yöntemimizin mantıklı olduğu, başka ülke üreticilerinin uyguladığı arı sütü üretim yöntemlerinin kullanılabilmesi için, arı sütü verimi yüksek arı hatlarıyla üretim yapılması ve bu arı hatlarının ihtiyaç duyduğu beslemenin yapılmasının gerekliliği tespit edilmiştir.

Arı sütü üretimi için kullanılan kurtçuk yaşının çoğunlukla 24-36 saat olduğu, 12-24 saat yaşında kurtçukların kullanılmasının daha uygun olacağı konuşulmuştur.

Üreticilerimizin çoğunluğunun, şurupla arı beslemesini en az seviyede yaptığı ve arı için üretilmiş güvenilir protein içeren ürünlerin olmayışının da etkisiyle protein yönünden besleme yapmadığı görülmüştür. Arı sütü üretim döneminde oluşan kıtlık durumlarında şurupla ve protein yönünden zengin ürünlerle beslemenin arı sütü verimini arttıracağı fikrine varılmıştır.

Üreticilerimizin bir kısmının 10 çerçeveli kovan yerine 7 çerçeveli kovanlarla üretim yapmayı tercih ettikleri, bazı arıcılarımızın ise yana veya arkaya doğru uzun, tek katlı, kovanlarla denemeler yaptıkları görüldü. Bu gibi değişik kovan modellerinin kullanımı arıcının tercihi olabileceği, ancak üretim verimine etkisinin olmadığı görüşüne varılmıştır.

Arı sütü üretiminde kullanılan plastik ana arı ızgaralarının zamanla şeklinin bozulduğu ve sıkıntılar yarattığı, dayanıklılık-fiyat-fayda karşılaştırılması yapıldığında, daha pahalı olmasına rağmen metal ana arı ızgaralarının daha uygun olduğu görüşü benimsenmiştir.

Ülkemizde arı sütü üretiminde kullanılan plastik şeritlerde standart yoktur. Değişik firmaların değişik ölçülerde üretmiş olduğu plastik şeritler üreticilerimize zorluk yaşatmaktadır. Bu plastiklerin yurt dışından getirtilerek kullanılması da söz konusudur.

Bazı üreticilerimizin ürünlerinin bir kısmını “sözleşmeli üretim modeli” ile çalışan firmalara verdikleri, bugüne kadar herhangi bir sıkıntının olmadığı bildirilmekle birlikte, analiz sürecinde geçen bir aylık sürede arı sütünün firma deposunda olması, bu sürede arıcının elinde bir belge olmaması risk faktörü olarak ortada durmaktadır. Şu an için sistem, firmanın arı sütüne ihtiyaç duyması ve iyi niyetine güvenilerek devam ediyor. Masraflı bir üretim olan arı sütü üretimi sırasında, üreticinin üretimini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi beklentinin karşılanmaması, sözleşme sırasında avans verilmemesi üreticilerimizi zorlamaktadır.

Günümüzde arı sütü ambalajı olarak kullanılan, içinde lastik bulunan, dışı plastik şırıngaların asidik yapıda olan arı sütü ambalajı olarak kullanılmasının doğru olmadığı görüşü benimsenmiştir. Piyasada arı sütü ambalajı olarak plastik şırıngalar ile 10, 30, 40, 100 gramlık şeffaf cam kavanozlar kullanılmaktadır. Arı sütü ambalajı konusunda henüz standart oluşturamadığımız görülmektedir. Bu konuda bir standart oluşturulması gerekliliği açıktır.

Arıcılıkta Dünya’da ilk sıralarda yer alan ülkemizin, bırakın arı sütü ihracatını tüketiminin bile çok az kısmını üretebiliyor olası üzüntü vericidir. Üretim tekniklerini yerinde görüp, bilgi transferi yapmak için Çin ve Kore gibi arı sütü üretiminde lider konumunda olan ülkelere, bakanlık destekli teknik gezi düzenlenmesi faydalı olacaktır. Konu ilk defa, 2 yıl önce Ankara’da yapılan “Arı sütü Çalıştayı”nda gündeme gelmiş, fakat günümüze kadar henüz bir ilerleme kaydedilememiştir. Arı sütü üreticilerimizin bu konudaki istekleri halen geçerlidir.

Arı Sütü Üreticileri toplantılarının her sene yapılarak, yıllık değerlendirmeler ve tecrübe paylaşımları yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımla

Kenan GİŞAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.