Varroa İçin Formik Asit Kullanımı 2

 VARROA İÇİN FORMİK ASİT KULLANIMI 2 (Plastik Aparat ile)

           Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 2011 yılında yazdığım “Varroa İçin Formik Asit Kullanımı 1” yazısını okunması faydalı olacaktır.

          Formik Asit (Karınca Asidi): Organik asittir. Özellikle arıcılığı gelişmiş ülkelerde organik bal üreticileri tarafından, varroa zararlısı için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlkbaharda nektar akımı döneminden en az 15 gün önce ve sonbaharda bal hasadından sonra kullanıldığında bal ve bal mumunda kalıntı bırakmadığı araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Kullanımı arıcı için tehlikeli olabileceğinden, güvenlik tedbirleri alınarak kullanmak gerekir.

          Formik asit, organik esaslı ve karınca ile ısırgan otunda olmasına rağmen sentetik olarak üretilmektedir.  Arıcılık alanında ruhsatlı ilaçlardaki kimyasallar balmumunda kalıntı bırakırken, formik asit uçucu olduğu için peteklerde kalıntı bırakmaz. Her ne kadar formik asit uçuyor kalıntı bırakmıyorsa da, ağır metal içeren formik asit uçtuğunda ağır metallerin peteklerde kalması muhtemeldir. Bunun için kullanılacak formik asidin fiyatından ziyade, ağır metal içerip içermediği daha önemlidir.

          Bazı arı ekipmanı satışı yapan firmalar büyük ambalajda aldıkları formik asidi litrelik ambalajlara koyarak satışını yapıyorlar. Ülkemizde henüz arıcılık için üretilmiş ve satılan formik asit yok. Arıcılık için kullanılacak formik asit üretilene kadar , mümkün olduğunca güvenilir yerlerden, güvenilir firmaların ürününü ve satıcıdan alınan formik asidin ağır metal içerip-içermediğini sorgulayarak, hatta analiz raporu isteyerek almalıyız.

          Bu konudaki fikrim; organik asitler, az da olsa bu gibi riskler içerse de bu anlamda en iyi kimyasaldan çok daha iyidir.

          Formik asit hakkındaki bilgilerimiz:

          Formik asit yüksek sıcaklıklarda fazla, düşük sıcaklıklarda ise daha az buharlaşıyor. Bilimsel makalelerde formik asit kullanımı ile ilgili genel bilgi şöyledir; hava sıcaklığı 15-25°C arasında olmalı, günde 8-12 ml formik asit buharlaşmalı ve %65’lik formik asit kullanılmalı. Bu çalışmalarda genellikle formik asit poşet içindeki pedlere emdirilerek kullanılmıştır. Doğal olarak arıcımızın aklında formik asidin 15-25°C’de kullanılması gerektiği, çok sıcaklarda kullanıldığında arıların öleceği gibi bilgiler kalmıştır. Bunun için arıcımız formik asit kullanmak için hava sıcaklıklarının düşmesini bekler. Bazen kasım ayında, gündüz sıcaklığının 15°C olduğunda arıcının formik asit kullandığını görürüz.

           Ped, sünger ve kartona emdirilerek formik asit kullanılmasında buharlaşma kontrol edilemiyor. İlk kullanım anında aşırı buharlaşma olduğundan arı rahatsız oluyor. Arılar kovan kapısına çıkarak girmek istemiyorlar. Bazı arıcılarımız ana arı ile  yavru kayıplarından ve yavru azalmasından söz ediyor. Bu gibi durumlar arıcıyı formik asit kullanımına tereddüt ile yaklaşmasına neden oluyor.

          Oysa son zamanlarda formik asit için yapılmış, kullanımı, doz ayarının kolayca yapıldığı, buharlaşmanın daha iyi kontrol edilerek 24 saate yayılabildiği plastik aparatlar kullanılıyor.     

          Plastik formik asit aparatı:  

          Plastik aparatları tasarlarken 20 ml almasını hesap etmiştim, imalat aşamasında oluşan hatadan dolayı, yan duvarları içe eğik olarak imal edildiği ve kovanlar öne eğik yerleştirdiğimizden yaklaşık 15 ml formik asit alıyor.

          Plastik aparat ile ne değişti?

          Nasıl kullanılması gerekir?

          Hava sıcaklığı ne olmalı?

          Arıya ve ana arıya zarar verir mi?

          Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

          Bir süreden beri formik asit kullanımında hava sıcaklığından çok çerçeve üzerindeki sıcaklığın daha önemli olduğu görüşündeydim. Çünkü; formik asit yaptığımız dönemde kuluçka faaliyeti devam ediyor ve yavru alanı 33-35°C olduğuna göre bu sıcaklık yukarıya çıkıyor ve çerçeve üzerindeki formik asidin buharlaşmasını arttırır. Kuluçka alanı ve hava sıcaklığı çerçeve üzerindeki bölgeyi ne kadar etkiliyordu? Önce bunu bilmek gerekiyordu.  

          Kovanda belirli yerlerdeki sıcaklıkları öğrenmek için verilerin kayıt edildiği bir cihaza bağlı, kovanın 6 değişik bölgesine ısı algılayıcıları yerleştirdik. 

          Formik asit için emniyet kuralları: 

          Formik asit, gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli olabilir.

          Aside dayanıklı eldiven, iş emniyet gözlüğü, maske muhakkak kullanılmalı ve yanımızda temiz su bulundurmalıyız.

          Tekrar etmekte fayda var, gerekli emniyet tedbirleri alınamıyorsa formik asit kullanılmamalıdır.

          İlk uygulama ve sıcaklık değerleri:

          1 Eylül’de saat 14:30’da 10 kovanda plastik aparat kullanılarak %85’lik formik asit yapıldı. Birinci formik asit uygulamasında, çiçektozu çekmeceli, giriş deliklerinin yarısı kapalı olan standart kovanlar kullanıldı ve çiçektozu çekmeceleri geriye çekilmedi.

         Asidi şırınga ile kullanmak yerine ince uçlu bir bir kap ile kullanmak çok daha pratik oluyor. Asidi plastik kaba koyarken ölçmeye gerek yok, taşmayacak kadar doldurulması yeterli.

           Formik asit yapıldıktan sonra kovan girişinde hareketlilik ve arıların kapıya çıkması gibi olumsuzluk gözlenmedi. Şunu da belirtmek isterim; her ne kadar çiçektozu çekmeceleri geri çekilmedi ve girişler daraltılmış olsa da, kovanlarda buharlaşan formik asidin kovandan çıkabileceği hava delikleri mevcut.  

24 saatte plastik aparatlarda bir miktar formik asit kaldı.

Bir hafta sonra çiçektozu çekmecelerinde yapılan kontrol.

         1 Eylül’de saat 14:00’da hava sıcaklığı ve plastik aparatların konduğu çerçeve üstü 33°C, gece en düşük hava sıcaklığı 21°C olurken çerçeve üzeri en düşük sıcaklık 27°C, ertesi günü formik asit kullanıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hava sıcaklığı 36°C çerçeve üzeri sıcaklık ise 37 °C olmuş.

          İkinci uygulama ve sıcaklık değerleri:

          19 Eylül’de saat 16:00’da 150 kovanda plastik aparat kullanılarak %85’lik formik asit yapıldı. İkinci formik asit uygulamasında, büyük kısmı çiçektozu çekmeceli, giriş deliklerinin yarısı kapalı olan standart kovanlar ile 10 adet 6 çerçevelik tabanında havalandırma deliği olan ruşetler kullanıldı ve standart kovanlardaki çiçektozu çekmeceleri geriye çekilmedi.

Plastik aparatlar, taşmayacak şekilde formik asit ile dolduruldu.

24 saat sonra plastik aparatlarda ilk uygulamaya göre daha fazla formik asit kaldı.

Bir hafta sonra çiçektozu çekmecelerinde yapılan kontrol. 

          19 Eylül’de saat 16:00’da hava sıcaklığı 26°C  plastik aparatların konduğu çerçeve üstü 33°C, gece en düşük hava sıcaklığı 17°C olurken çerçeve üzeri en düşük sıcaklık 23°C, ertesi günü formik kullanıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hava sıcaklığı 25°C çerçeve üzeri sıcaklık ise 31°C olmuş.

          Üçüncü uygulama ve sıcaklık değerleri:

          12 Ekim’de saat 12:00’da 1 arıya, plastik aparat kullanılarak ve şırınga ile ölçülerek 15ml %85’lik formik asit uygulandı.

 

24 saat sonra.

24 saat sonra plastik aparat içinde kalan formik asit 11ml.

72 saat sonra.

72 saat sonra plastik aparat içinde kalan formik asit 8ml.

          12 Ekim’de saat 12:00’da formik asit kullanıldı,  12,13,14,15 Ekim günleri en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla 26, 15, 18, 18°C, plastik aparatların konduğu çerçeve üstünde en yüksek sıcaklıklar 28, 22, 22, 22°C, gece en düşük hava sıcaklıkları 15, 11, 11, 11°C, çerçeve üzeri en düşük sıcaklıklar 22,18, 18, 17°C olmuş.

          Değerlendirme ve Sonuç:

          Plastik aparatlar ile %85’lik formik asidin, 150 kovanda kullanılmasından sonra, kovanda arının topluca kapıya çıkması, arı ölümü, yavru kaybı, formik asitten kaynaklanan ana arı kaybı ve yavru azalması gibi olumsuzluklar gözlenmemiştir.

         Formik asit, bilinenin aksine 33-34°C gibi yüksek hava sıcaklığında dahi plastik aparat ile uygulandığında, ani ve aşırı buharlaşmanın olmadığı, diğer uygulama yöntemlerine göre daha kontrollü buharlaşmanın olduğu, buna karşılık hava sıcaklığı 20°C ve altına düştüğünde buharlaşma miktarının varroa mücadelesi için çok yetersiz düzeye düştüğü tespit edilmiştir.

          Çerçeve üzerindeki sıcaklık, hava sıcaklığından bir miktar fazla olsa da, formik asidin plastik aparat ile kullanılmasını etkileyecek düzeyde olmadığı ve çerçeve üzerindeki sıcaklığı ölçmek herkes için mümkün olmaması göz önünde bulundurulduğunda,uygulamalarda hava sıcaklığının takip edilmesi yeterli olacaktır.

          Havadan ağır olan formik asit buharının kovan içinde birikmeden dışarı çıkması için formik asit uygulanacak kovanların alttan hava alacak şekilde olması gerektiğini unutmamak gerekir.

          Sonuç olarak; vorroa mücadelesi için plastik aparat ile formik asit uygulamalarında ideal hava sıcaklığının 25°C ile 30°C olduğu (hatta kontrollü olarak veya formik asit seyreltilerek [%65 gibi] 34-35°C de kullanılabileceği), 25°C’nin altındaki sıcaklıklarda varroaya etkisinin azalacağını düşünmekteyim.

          Not: Burada belirtilen sıcaklıklar plastik aparat ile formik asit kullanımı ile ilgilidir, diğer yöntemler için geçerli değildir.

         Yeni formik asit plastik aparatı:

         Formik asit için plastik aparatı ilk tasarlarken basit ve kullanışlı olmasını amaçlamıştım. Öyle de olduğunu zannediyorum. Bu aparat günümüzde arıcılar tarafından varroa mücadelesinde etkin şekilde kullanılıyor. Ama bir süredir geliştirilmesi gerektiğini düşünüyordum. Daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süreli etkili olması için eski aparattan daha büyük ve iki bölmeli olarak yenisini tasarladım.

          Yeni aparatı önce test etmem gerekiyor. Test etmem içinde kalıp yapılıp aparatın imal edilmesi  gerekiyor. Ticari bir beklentim olmadığı için bundan sonrası daha çok imalatçıların ilgisine bağlı.

Yeni aparat. 

 

 

 

 

28 thoughts on “Varroa İçin Formik Asit Kullanımı 2

 • 02/05/2019 tarihinde, saat 15:29
  Permalink

  orta kısıma destek atılırsa yamulmalar önlenir sanırım

  Yanıtla
 • 23/07/2019 tarihinde, saat 14:52
  Permalink

  Merhaba her iki yazınızı da okudum. Ciddî ve istatistiki çalışmalarınız ilgimi çekti tebrik ediyorum.
  Benim de yardımınıza ihtiyacım var. 10 gün önce kovanda arıların vücudunda varroa gözlemledim. Üç gün önce daha yoğun olduklarını fark ettim. Kovanlar iki katlı kuluçkalıklar 9 çıta ballıklar 8 ve 6 çıtalık. Şimdi sizi bahsettiğiniz aparatlar ile %85 lik formik asit uygulaması yapacağım. Bal sezonundayız bu uygulama yiyeceğimiz balları ve bizi nasıl etkiler. Açıkçası endişelerim var. Şimdiden teşekkürler…

  Yanıtla
  • 26/07/2019 tarihinde, saat 20:32
   Permalink

   Merhaba,
   Varroa daha çok arının alt kısmında bulunur, sırtında gördüyseniz varroa çoğalmıştır.

   Bal akım döneminde hiçbir kimyasal veya organik asitler kullanılmaz. Her ne kadar formik asit zamanla uçup kovanda kalmasa da formik asidin kalitesine bağlı olarak içinde olması muhtemel ağır metaller kalır.

   Kovanda fazla bal varsa alın ve arıyı ilaçlayın.

   Önümüzdeki yıl aynı şey başınıza gelmemesi için varroa mücadelesini iyi yapın.

   Yanıtla
   • 09/12/2023 tarihinde, saat 21:46
    Permalink

    faydalı bilgiler için teşekkürler 🙏

    Yanıtla
 • 19/11/2019 tarihinde, saat 13:24
  Permalink

  Slm kolaygelsin.
  Kenan hocam butur uygulamayi kacsefer kacgun arayla yapmamiz lazim

  Yanıtla
  • 23/11/2019 tarihinde, saat 14:47
   Permalink

   Merhaba, 4 gün ara ile 5 defa yapıyorum.

   Yanıtla
   • 14/03/2020 tarihinde, saat 01:44
    Permalink

    Tesekkur ederim hocam

    Yanıtla
    • 27/11/2022 tarihinde, saat 21:12
     Permalink

     Merhabalar hocam
     Formik asit uygulamasından sonra arı Kayıpları yaşadım belli sayıda arı kovanları terk etmiş durumdaydı.5 10 kovan arı kaybım oldu . Belirlenen sıcaklık ve ölçülerde uyguladım temel hatam ne olmuş olabilir

     Yanıtla
     • 29/11/2022 tarihinde, saat 14:32
      Permalink

      Merhaba, formik asidi kovanlarınızda 24 saatte 10-12 ml buharlaştırdıysanız ve kovan terki veya arı ölümü yaşadıysanız, ilk akla gelen uygulama yöntemidir. Plastik aparat kullanıp başınıza böyle bir durum geldiyse eğer o zaman hava sıcaklığının çok fazla oluşu (35-40 derece gibi), kovan havalandırmasının yetersiz oluşu (kapı girişinin dar ve polen çekmecelerinin geri çekilmemesi gibi) konulara dikkat etmeniz gerekir. Kovanlarınızda polen çekmecesi yoksa formik asidin seyreltilmesi (%60-65) gerekebilir.

      Sonradan fark ettim başka yazılarıma da yorum yapmışsınız.

      Formik asidi plastik aparatlarla buharlaştıracaksanız ufak aparatı (15 ml alan) kullanın, 30 derece gibi sıcaklıklarda kullanacaksanız su katarak seyreltin, kovanın alttan daha fazla hava almasını sağlayın. Buharlaşan formik asit havadan ağı olduğu için alta çöker ve buradan dışarı çıkması gerekir çıkamazsa arılar bunalır veya zarar görürler.

  • 27/04/2020 tarihinde, saat 21:40
   Permalink

   Hayieli geceler Hocam.
   Formik asit uygulamalarinda havuz aparati 2 katli kovanlara tekmi ikitanemi koymamiz daha dogru olur

   Yanıtla
 • 22/11/2019 tarihinde, saat 15:01
  Permalink

  Hocam sayın arkadaşlar formik asıdin kapaplı yavru gözlerindekı varrowa ya tesiri ne dir.

  Yanıtla
  • 23/11/2019 tarihinde, saat 14:55
   Permalink

   Merhaba, formik asidin kapalı yavru gözlerindeki varroalara %90 gibi etkili olduğuna yönelik bilimsel çalışma var. Ama, yöntem ve kısa süreli (anlık) buharlaşma miktarı önemli.

   Kanaatim; buharlaşma miktarı 24 saate yayıldığında (ani buharlaşma olmadığında) kapalı yavru gözlerindeki varroalara etkisinin olmayacağı veya az olacağı yönündedir. Buradan formik asidin ani buharlaşması gerektiği gibi bir sonuçta çıkartılmamalıdır. Aksine, 15-20 ml formik asidin buharlaşması 24 saate yayılmalı ve uygulama süresi kapalı gözlerdeki varrolarda düşünülerek uzun tutulmalıdır.

   Yanıtla
 • 24/11/2019 tarihinde, saat 20:51
  Permalink

  Kenan bey selâmün aleyküm. Ben Giresun’da arıcılık yapıyorum. Bu zamana kadar hiç Formik asit kullanmadım. Bizim burada arılar Şubat ayında yavru faaliyetine başlıyor. Haziran 10 gibi bal akımı başlıyor. Ben bu dönemde hava sıcaklığı uygun olursa 4 gün arayla 5 sefer formik asit kullansam yeterli olurmu? Yoksa ara verip tekrar devam etmelmiyim? Ara kaç gün olmalı?

  Yanıtla
  • 25/11/2019 tarihinde, saat 12:21
   Permalink

   Aleykümselam.

   Bu sorunuzdan “Bizim burada arılar Şubat ayında yavru faaliyetine başlıyor. Haziran 10 gibi bal akımı başlıyor.Ben bu dönemde hava sıcaklığı uygun olursa 4 gün arayla 5 sefer formik asit kullansam yeterli olurmu?” hangi dönemden bahsettiğinizi anlayamadım.

   Şubat, Mart ayları mı yoksa, Haziran mı? Bölgenizde şubat veya mart (hatta nisan) ayında plastik aparatlar için uygun olan %25-30°C sıcaklığa ulaşılamaz. Haziran ayında ise, bal akım dönemi olduğu için her hangi bir ürün (kimyasal veya organik asit) kullanmamanız gerekir.

   Varroa mücadelesi asıl olarak bal hasadından hemen sonra yapılmalıdır. Etrafınızda çok gezgin arıcı yoksa ilkbaharda varroa mücadelesini (mecbur kalınmadıkça) önermiyorum. Varroa mücadelesi için en uygun zaman bal hasadı sonrası (formik asit veya şeritler) ve aralık (yavru kesildiği veya en aza indiği dönem) (Oksalik asit uygulaması) ayıdır.

   Yanıtla
 • 07/09/2020 tarihinde, saat 18:20
  Permalink

  Sayın Hocam,
  Çok değerli bilgiler paylaşıyorsunuz ölçme yöntemlerinizin ve uygulama yöntemlerinizin bu kadar net olması bizimde ikna olmamızı kolaylaştırıyor. Youtube kanalızda bakım ve besleme videoları paylaşırsanız memnun oluruz

  Yanıtla
 • 01/11/2020 tarihinde, saat 20:24
  Permalink

  Okudum Tesekkurler Allah razı olsun Hocam

  Yanıtla
 • 17/05/2021 tarihinde, saat 22:22
  Permalink

  Hocam ,Bodrum da hobi olarak 6 senedir arıcılık yapıyorum .Varrao mücadelesinde şimdiye kadar kenaz kullanıyoruk ve kenaz a mazot karıştırıp kartona emdirip kovanın tabanına çerçeverin altına koyuyorduk .Şu anda 80 kovanımız var .Kovanlarda şu anda hem yavru hem bal var.Varrao mücadelesini formik asit ile yapmaya karar verdim.Bunun için forrmik asit aparatı aldım .Formik asiti ahşap kovanların içine ,her kovana bir adet olmak üzere kovanın ön kısmındaki çerçevelerin üstüne bir adet olarak koyacağım.Bu kullanım şekli doğrumu .Doğru değilse doğrusu ne?Bu mücadeleye bal toplama süresince ne kadar süre devam edeyim.Son baharda tekrar mücadeleye ne zaman başlayıp nekadar devam edeyim .Zahmet olacak lütfen bilgi verebilirmisiniz ,
  Saygılarımla

  Yanıtla
  • 21/05/2021 tarihinde, saat 18:26
   Permalink

   Merhaba, yazmış olduğunuz ilaç sığırlarda ve koyunlarda kullanılır, arıcılık için ruhsatlı değildir. Mazot ile karıştırarak kullanılması da fazladan kalıntı oluşturmasına sebep olur. Bu ürünü kullanmamanız gerekir.

   Formik asit, organik arıcılıkta kullanılan asittir. Bir tur varroa mücadelesi 18-20 gün sürmesi gerekir, bunun için de 4 gün ara ile 5 defa kullanmanız gerekir. Ama, kovanlarda hasat etmeyi düşündüğünüz bal varsa formik asidi de kullanmamanız gerekir. Eğer çok gerekli, arıda hasar çok ise bal almaktan vazgeçip formik asit kullanabilirsiniz.

   Yanıtla
  • 07/04/2022 tarihinde, saat 15:50
   Permalink

   Kenan bey merhaba. Tekirdağ da ikamet ediyorum. Yazılarınızı okudum, öncelikle teşekkür ederim. Yazılarınızda bal hasadı sonrası formik asit kullanımını önermişsiniz. Acaba içinde bulunduğumuz nisan ayında gerekli sıcaklıklar yakalandığı takdirde uygulama yaparsak sonuçları nasıl olur?

   Yanıtla
   • 10/04/2022 tarihinde, saat 16:14
    Permalink

    Merhaba, formik asit uygulamalarında sadece sıcaklık değil uygulama yöntemi de önemli. Plastik aparatlarda 25 derecenin altındaki sıcaklıklarda buharlaşma yeterli olmuyor. Ped ve buna benzer uygulamalarda daha düşük sıcaklıklarda buharlaşma olur ve 25 derecelerin üstünde olumsuzluk görülür. Formik asidi plastik aparat ile yapmayı düşünüyorsanız sıcaklığın uygun derecelere geldiği zamanda kovanda arı sayısının çok artacağı, kapalı yavru sayısının da bir hayli fazla olacağı unutulmamalıdır. Bir tur varroa mücadelesinin 18-20 gün süreceğini düşündüğümüzde ve arımızın gelişmekte olduğu bu dönemde ballık koyma zorunda olabileceğimizi de düşünürsek, ilkbahar varroa mücadelesinin (Türkiye’nin çoğu bölgesi için kışın oksalik asit yapıldığında ilkbahar varroa mücadelesinin yapılmasına gerek olmadığını düşünüyorum, koloni yoğunluğunun olduğu ve arının yavruyu kesmediği bölgeler hariç) en geç Nisan ortalarında sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum.

    Umarım yardımcı olabilmişimdir.

    Yanıtla
 • 12/10/2021 tarihinde, saat 16:35
  Permalink

  Merhaba,öncelikle paylaştığınız bilgiler için teşekkürler. Bugün ilk defa varroa için formik asit şeridi kullanacağım. Arılığım Gökçeada’da. Hava sıcaklığı 16 – 19 derece arasında değişiyor. Çanakkale arıcılar birliğinden aldığım şeritlerin üzerinde 15 günde bir uygulanması öneriliyor ancak, kaç defa uygulanacağı yazmamış. Bir de siz 4 gün ara ile 5 defa kullanmışsınız asidi? Şerit için durum nedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler..

  Yanıtla
  • 12/10/2021 tarihinde, saat 23:03
   Permalink

   Merhaba, Varroa mücadelesi için çok geç kalmışsınız.
   Formik asit benim kullandığım gibi plastik aparatlarda 10-12 ml veya şeritlerde olan 5-6 ml yeterli sıcaklık mevcutsa 24 saatte buharlaşır. Onun için 4-5 günde bir tekrar edilmesi gerekir.
   1 varroa mücadelesinin en kısa süresi ise, erkek arının pupa döneminden (15 gün) en az 3 gün fazla olmalıdır.

   Yanıtla
   • 14/10/2021 tarihinde, saat 14:47
    Permalink

    Kıymetli bilgiler için çok teşekkürler. Çok geç kaldıysam arıyı boşa rahatsız etmemek için bırakmalı mıyım uygulamayı? Ne önerirsiniz?

    Yanıtla
 • 27/05/2022 tarihinde, saat 05:47
  Permalink

  Madem formik asit organik arıcikta kullanılıyor neden bal akım ďöneminde kullanılmamalı neden zararı oluyor hocam

  Yanıtla
  • 29/05/2022 tarihinde, saat 20:14
   Permalink

   Merhaba, sadece bal akım döneminde değil, arı ürünleri üretim süresince bu gibi ürünler kullanılmamalı. Formik asit kısa süreli de olsa kalıntı bırakır, kalıntının 15 günde mi yoksa 1 ayda mı (bu süre formik asit için, kimyasallar için değil) yok olacağını nasıl tespit edeceğiz?

   Bir de, arı ürünleri üretim süresinde varroa ile mücadeleye niye ihtiyaç duyuluyor diye de düşünmek gerekir. Üretim sürecinden sonra yapılan mücadele etkin olmuyor mu?

   Yanıtla
 • 06/10/2022 tarihinde, saat 20:10
  Permalink

  Kenan abi merhabalar
  Bazı kullanıcılar formik asiti ilk başta 4 gün boyunca her gün kullanıyormuş bunun sebebini bilmiyorumusuz

  Yanıtla
  • 20/10/2022 tarihinde, saat 16:49
   Permalink

   Merhaba, böyle bir uygulama bilmiyorum.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.